top of page

Acerca de

89309867_1117847955231843_3663693634194112512_n.jpg

Piekļuve Sajūtu līmeņa mācībām tikai pēc Fiziskā līmeņa apgūšanas un pārrunām ar pasniedzēju.

Kopējais līmeņa apgūšanas laiks ir 2 mēneši. 1-3. nodarbības apgūstamas 3 dienu laikā bez pārtraukuma.

1.nodarbība (3h36min)

– Mugurkaula ass iekustināšana.
– Kas ir sevis jušana?
– Priekš kam cilvēkam nepieciešams attīstīt apziņu? Kāpēc tas ir grūti?
– Problēmu risināšana iekšēji un ārējā vidē. kādas sekas abos gadījumos?
– Kurš pārvalda jūsu dzīves laiku?
– 3 veidu (līmeņu) “iekšējā balss”
– Kas ir – ES ESMU?
– Cik ātrs ir apziņas atkopšanas process?
– 7 un 9 elementu apziņas struktūras un par ko tās liecina?
– Kas ir informācija?
– Kas ir enerģija?
– Par pozitīvo un negatīvo, gaismu un tumsu.
– Kas ir dēmons?
– Apziņas struktūru hierarhija un funkcijas.
– Apziņas struktūru mijiedarbības likumsakarības.
– Apziņas vīrusi un ilūzijas.
– Kā rodas spoki un kas spokojas?
– Kā darbojas cilvēka sajūtas un sajūtu algoritmi?
– Par askētismu un atteikšanos no materiālā piesātinājuma – kad apziņa tam ir gatava?
– Kāpēc nevajag visiem skaidrot par apziņu un apziņas procesiem?
– Ko nozīmē pārstāt baidīties?
– Kas ir druīdi?
– Kādā gadijumā cilvēks savus dzīvības resursus spēs veltīt savu patieso mērķu realizācijai?
– Darbs ar enerģētiku. Savas enerģētikas sajušana un iespējas.

2.nodarbība (3h37min)

– Kapēc ir cilvēki kam nepieciešama kompānija?
– Par blokiem. Kas ir enerģiju bloķējošs elements?
– Enerģētiskās kvalitātes un ietekme uz fizisko ķermeni.
– Par enerģētikas programmēšanu.
– Apzināta pozitīvas sajūtas izraisīšana.
– Par iekšējā spēka meklēšanu un savas apziņas programmēšanu.
– Pārliecības dažādos apziņas līmeņos.
– Degradācijas process cilvēkam.
– Sajūtu uztvere ārpus fiziskā kermeņa.
– Ņemošā un dodošā funkcijas rokām.
– Par ātro ēteriskās struktūras uzlādi.
– Kā programmēt sevi sajūtu līmenī, lai iegūtu vairāk iespējas savā dzīvē?
– Kā jūs programmē no malas?
– Par ēterisko garšas uztveri.
– Fiziskā ķermeņa enerģētiskā piepildīšana.
– Darbs ar ētrisko struktūru un enerģētiku.

3.nodarbība (3h59min)

– Es Esmu stāvoklis. Kam tas vajadzīgs?
– Kas ierobežo cilvēka brīvību? Kāds sakars brīvībai ar sevis apzināšanos?
– Apkārtējo attieksme pret apziņas izmaiņām.
– Sistēmas provokācijas.
– Kapēc cenšamies visi viens otru ierobežot? Kad mēs pārstājam viens otru ierobežot?
– Par vadītāja kvalitātēm.
– Labs, ļauns vai vienkārši efektīvs?
– Par dzīves uzdevumiem.
– Kas dod iespēju manipulēt ar mums?
– Kāpēc zināšans ir jādod pakāpeniski?
– Dažādu kvalitāšu uztvere atšķirīgos apziņas līmeņos.
– Pirmelementu saikne cilvēka apziņu.
– Ko dod sinhronizēšanās ar zemi?
– Kāpēc ir svarīga dzīvesvieta?
– Kāpēc vienam cilvēkam kādi ārstnieciskie augi uzlabo veselību, bet citam tie paši augi nepalīdz?
– Zemes ritmu sajušana.
– Galvenā apziņas kanāla aktivizēšana.
– Par informatīvo plūsmu.

4.nodarbība (3h13min)

– Energoinformatīvo centru (čakru) sistēma un saikne ar apziņas procesiem.
– Par lineāro un spirālveida  plūsmu.
– Par asi un mugurkaula nozīmi cilvēka dzīvē.
– Kļūdainā izpratne par mīlestību un sirds čakru.
– Skolas simbola saikne ar apziņas struktūru.
– Avotiņa aizvēršanas sekas.
– Čakru diagnostika.  Rezultātu skaidrojumi. Ko nozīmē neatbilstība standartiem?
– Par aizsardzības algoritmiem.
– Kādā valodā runāt ar bērnu, lai neaprobežotu viņa pasaules uztveri pirmajos dzīves gados?
– Kad parādas egregoriālās brīvības iespējas?
– Kas tie tādi kas sēž uz pleciem cilvēkam un čukst padomus?
– Kas ir dievs? Un ko dievi spēlē? Kāda ir cilvēka loma šinī spēlē?
– Par gaismas un tumsas dieviem. Kāda ir to loma?

5.nodarbība (4h44min)

– Apziņas saikne ar veselību, pirmelementiem (stihijām) un likteni.
– Kam paredzēts “ES ESMU” stāvoklis?
– Kāpēc mēs neredzam savas pārliecības?
– Kā tiek potēti informatīvie vīrusi?
– Atšķirība starp slimošanu un veseļošanos.
– Kāpēc mēs nevaram atrasties ilgstoši “ES ESMU” stāvoklī?
– Kas ir veselība?
– No kā atkarīgs cilvēka enerģijas līmenis?
– Kas nepieciešams, lai cilvēks varētu mainīt savu likteni?
– Kas ir pirmelementi? Vienīgais veids kā cilvēks pirmelementus var iepazīt. Par pirmelementu rašanos.
– Pirmelementu nosacījums, pie kura cilvēks ir spējīgs aktivizēt augstāko līmeņu čakras.
– Priekšnosacījumi darbam ar savu virsapziņu.
– Pēc kādiem algoritmiem cilvēkam būtu jāformē saikni ar zemi?
– Pirmelementu funkcijas.
– Dzīvnieku pasaules apziņa.
– Kā pirmelementi caur cilvēka apziņu formē “šeit un tagad” stāvokli un realitāti?
– Kāpēc jāpaplašina apziņa?
– Kā apziņas procesi var atrisināt pat invaliditātes problēmas?
– Kā darbojas dziedināšana ar pozitīvām domām un emocijām, un kādas problēmas tā rada?
– Fiziskā ķermeņa un sajūtu atmiņa.
– Veselības uzlabošana atbilstoši dominējošajiem pirmelementiem.
– Vides un pirmelementu ietekme uz veselību. Sinhronizēšanās ar dabu.
– Tradīcijas un sinhronizēšanās ar egregoriem.
– Svētku būtība un jēga.
– Velis un Veļa valstība.
– Kas notiek ar cilvēku, ja viņš nesinhronizējas ar dabas procesiem?
– Savu pirmelementu identificēšana un pastiprināšana.

6.nodarbība (4h22min)

– Enerģētisko bloku tīrīšana.
– Pirmsdzimšanas perioda ietekme uz apziņas formēšanos.
– Mātes un vēl nedzimušā bērna saikne.
– Cilvēka dvēseles iemiesošanās process.
– Sajūtu identificēšana atrodoties mātes klēpī (regresija).
– Bērna dzimšana un emocionālais plāns.
– Par dabīgu uzturu un ilgmūžību.
– Savas mātes pieņemšana.
– Mīlestība un naids kā dzīves instrumenti.
– Kā darbojas enerģijas noplūdes mehānismi?
– Principi un process kā pieaug būtības masa un enerģētika.
– Kā noņemas energoinformatīvie bloki?
– Problēma vai attīstības iespēja? Kāpēc svarīgi rīkoties nekavējoties?
– Atšķirība rezultātos darbam ar enerģiju vai informāciju.
– Kāda pieredze nodrošina attīstību cilvēka būtībai?
– Vai ir labi atbrīvoties no negatīva?
– Kā cilvēki samazina savu vērtību un nozīmību šajā pasaulē?
– Par grūtībām pieņemt un mīlēt savu māti.

7.nodarbība (3h27min)

– Kāpēc apgūstam šīs zināšanas?
– Kāpēc strādājot ar sevi mainās draugu loks?
– Iekšējais konflikts – emocionālā un mentālā disonance.
– Kā pazūd interese?
– Čakras, frekvences, vibrācijas un vide. Kā uztvert sev piemērotu vidi un vibrācijas?
– Dabas bērns un debesu bērns.
– Kāpēc astroloģiskie aprēķini neatbilst cilvēka dzīvei?
– Kā mainām savu realitāti?
– Vai enerģētiski spēcīgs cilvēks ir arī apzināts cilvēks?
– Atkarība no tradīcijas, reliģijas un citām pārliecībām.
– Vai katram cilvēkam šodien ir brīvā griba?
– Pāra būtības piepildījums.
– Precīza čakru sistēmas diagnostika, pastiprināšana un skaidrojumi. Kam pievērsties dzīves laikā?
– Kas padara enerģētiku spēcīgāku vai vājāku atbilstoši katra čakru sistēmas specifikai.

*Pēc sajūtu kursa apgūšanas ir piekļuve “Spēka Elementu” semināram un “Naudas mācības” kursa 1. nodarbībai.

 

Ir iespēja iegādāties video mācību kursu vai atsevišķas lekcijas rakstot Telegramm, Whatsapp 26597818, vai uz e-pastu: info@cilveki.com

Kursa maksa: 200 EUR

2. Sevis apzināšanās Sajūtu līmenī (27h)

bottom of page