top of page

Acerca de

89309867_1117847955231843_3663693634194112512_n.jpg

Piekļuve Prāta līmeņa mācībām tikai pēc Emociju līmeņa apgūšanas un pārrunām ar pasniedzēju.


Pirmās 3 lekcijas jāapgūst pēc kārtas 3 dienu laikā. Kopējais līmeņa apgūšanas laiks ir 3 mēneši.

1. nodarbība (5h28min)

– Kur pazūd radošums?
– Elitārās zināšanas;
– Rīcības modeļu mainīšana;
– Kāpēc vēlmju vizualizācija nedarbojas?
– Kas ir skaidrs nodoms un kādēļ šodienas indivīdiem to ir grūti izveidot?
– Mentālā programmēšana;
– Kādēļ daudziem nav laimīga dzīve?
– Kur pazūd prāta brīvība un elastība?
– Kādēļ bērnam jāļauj spēlēties arprātu?
– Kādēļ cilvekiem nepatīk izmaiņas?
– Kādēļ katrai apziņai nepieciešamas ideoloģijas?
– Kā formējas cilvēku patiesības? Un cik tās ir īstas?
– Kas notiek kad prāts ir piepildīts un kad viss jau ir zināms?
– Kā prātā notiek informācijas ierobežošana un filtrēšana? Cik tā ir lietderīga?
– Kā veidot pilnvērtīgus informatīvos filtrus?
– Cik daudz informācijas no lasītā un dzirdetā, vidusmēra cilvēks spēj uztvert caur saviem filtriem?
– Kādēļ daudzi cenšās apturēt savu prātu? Un ko patiesībā būtu jādara, lai iegūtu vēlamo rezultātu?
– Kādēļ darbojas samsāras rats?
– Kādam mērķim audzināšanas modeļi un izglītības sistēmas kalpo?
– Šoks par to, ka dzīve paiet;
– Dzīves princips un nāves princips;
– Kas ir tas, kā panākt, lai cilvēki neattīstas un nemainas?
– Lepnums un pašapmierinātība no tumsonības;
– Stingrās un elastīgās mentālās konstrukcijas;
– Konstrukciju diagnostika;
– Pārliecību diagnostika;
– Pasaules informācijas piesātinājuma apjoma korelācija ar savu rezultātu sasniegšanas iespējām
– 2 raganas – 8 viedokļi, ko tas nozīmē?
– Cik viegli manipulēt ar iedzīvotājiem kuru augstākais attīstības līmenis nesniedzas līdz emociju stāvokļu pārvaldībai;
– Kuri ir uzvarētāji un pasaules realitātes veidotāji?
– Nekad neuzbāzies ar padomiem;
– Kādi cilvēki spēj novērtēt elastīga mentāla attīstības līmeni?
– Kādēļ lielākajai sabiedrības daļai nepatīk cilvēki, kas sasnieguši prāta attīstības līmeni?

 

2. nodarbība (4h1min)

– kas liecina par to ka notiek darbs/izmaiņas ar pārliecībām?
– Komunikācija ar dzimtas pamatlicēju, kapēc tas nepieciešams?
– Emocijas kā ierobežojums komunikācijai ar dzimtassaknēm;
– Kapēc indivīdi iet uz mērķiem, kuri pašiem nav vajadzīgi?
– Kur apziņā slēpjas mūsu pasaules redzējums?
– Pie kādiem nosacījumiem cilvēks sāk realizēt savus planus un mērķus?
– Cik viegli vai grūti būs sasniegt savus mērķus?
– Savu mērķu diagnostika;
– Ceļa attīrīšana mērķa sasniegšanai;
– Ko nozimē bukvica, rūnas un citi senie raksti?
– Informatīvā kanāla izveide;
– Kopējais informatīvais lauks vai mentālā telpa. Kā tas darbojas?
– Domu lasīšana;
– Kā darbojas informācījas pieprasījums un nolasīšana?
– Kā psihoterapeiti gūst informāciju par pacienta stāvokli?
– Kapēc runājot vienā valodā indivīdi nesaprotas?
– Trivialoģija un šodienas iedzīvotāju zināšanu līmenis;
– Akadēmija – zinātne kas iznīcina zināšanas;
– Agrāko laiku zināšanas – šodienas izpratnē maģija;
– Vīzija ko nevari izskaidrot citiem;
– Kas nepieciešamas lai atpakotu saņemto informāciju no informatīvā lauka;
– Kas ir mentālā bagātība?
– Dzīves līmeņu maiņas nosacījumi;
– Kurš iet gulēt pēc 4 rītā?
– Kapē pēc dažām praksēm un meditācijām ir jāiet uzreiz gulēt?
– Pretpoli pievelkas vai atgrūžas?
– Lielākā daļa ezotērisko grāmatu, lai maldinātu;
– Domformas pilnīguma jēga. Kapēc pilnība ir svarīga?
– Ko nozīmē – mērķi visiem apziņas līmeņiem?
– Kādēļ vērība un sīkumainība ir svarīga mērķa realizācijas procesā?
– Kā burtiski mainās fiziskā realitāte?

 

3. nodarbība (4h1min)

– Par ko liecina abstrakti mērķi (miers, laime, garīgā attīstība, u.c.)?
– No kurienes viss, ko redzam sapņos?
– Par ko liecina sapnī sevi redzēt jaunāku, periodā, kad nodabojies ar prāta un apziņas kārtošanu?
– Kāda dzīves pieredze ir bezjēdzīga? Un kas ar to notiek?
– Saprast, kurā vecumā ir apstājusies attīstība;
– Kas notiek ar vīrieti 40 gadu vecumā?
– Laika vērtības saikne ar apziņas līmeni;
– Pasaules maiņa un sistēmu loma;
– Kapēc dominējošā pasaules masa nodarbojas ar izdzīvošanu?
– Kādu indivīdu apziņas tiek dzēstas, kā nevajadzīgas no šīs pasaules realitātes?
– Kā iedzīvotāji zaudē statusus un tiesības?
– Atsšķirīgie mērķu uzstādijumi sievietes apziņai un vīrieša apziņai;
– Atšķirīgie mērķu uzstādījumi dažādos apziņas/katsu līmeņos;
– Kādā gadījumā vīrietis varēja paņemt sievu no zemākas kastas? Kādos gadījumos to nevar atļauties?
– Visu līmeņu mērķu vektoru virziena nozīme;
– Kāda līmeņa mērķi ir Skolotājam?
– Darbs ar svau mērķu sakārtošanu un koriģēšanu;
– Brīvības jēdziena izpratnes mainīgums dažādos apziņas līmeņos;
– Ko nozīmē piešķirt nozīmi mērķim?
– Kādai jābūt domformai lai tā materializētos?
– Ko nozīmē dzīvot bez principiem, bet ar stingru paškontroli? Priekš kam tas vajadzīgs?
– Vārdu nozīmes izpratnes svarīgums mērķu formulēšanā?
– Filosofija – dievs mani mīl un atsūtīja uz šejieni, lai esmu laimīgs – robežojas ar mentālām problēmām;
– Psihotipam atbilstošā vārdiskā atslēga mērķa realizācijai;
– Vārds – līgums;
– Darbs ar vārdiem mērķa formēšanā;
– Detaļu svarīgums un nozīme, kā apzinātības indikators;
– Domas formulēšanas ātruma nozīme;
– Kā un kapēc realizējās negatīvās domas? Kā no tā atbrīvoties?

 

4. nodarbība (4h43min)

– Vēlreiz par nomodu līdz 4 rītā;
– Kādā līmenī, kurš gatavs ar sevi strādāt?
– Kā darbojas drošības sajūta?
– Jēdzienu formēšana un izpratne;
– Emociju saikne ar jēdzieniem;
– Kā viedojas mentālie tīklojumi?
– Kā prāts formē bailes?
– Kādos gadījumos mentālā attīstība pārstāj būt pozitīva?
– Kāds apziņas līmenis ir pieņemams sistēmai un egregoriālajām struktūrām?
– Kāpēc pastāv astroloģija un numeroloģija?
– Kas ir neefektīvs jēdziens?
– Psihoterapija un asociāciju karte;
– Morāles un ētikas principu kaitīgums;
– Uz ko balstās liktenis? Ko nozīmē liktenis ierakstīts zvaigznēs?
– Kļūt par sava likteņa noteicēju. Kas tam nepieciešams?
– Kā atbrīvoties no pārliecībām un “paskatīties uz sevi spogulī”?
– Kāpēc mazi bērni saprotas pieaugušajiem nesaprotamā valodā?
– Vārdu formēšana pēc sajūtām un vibrācijām;
– Ko patiesībā nozīmē tas, ko šodien saucam par bērnu audzināšanu?
– Pieredze, kas kalpo programmu apstiprināšanai;
– Kas ir kultūra, tradīcijas un sociālās normas?
– Ko nozīmē teiciens – karmas nav?
– Kapēc vairumā reliģiozo tradīciju skiadro, ka indivīds spējīgs mainīt savu likteni maksimums līdz 20%?
– Ko dod tas, ja bērnus maksimāli attur no dalības egregoriālajās struktūrās?
– Ko dod tas, ja cilvēks pats IZDZĪVO savu pieredzi? Kā to izdarīt?
– Kā notiek dzīve ilūzijās par to ka indivīds garīgi atīstas un maina savu dzīvi?
– Kas noiek, kad pasaules aina sašķobās?
– Kas formē dzīves notikumu ķēdi?
– Kas ir šizofrēnija? Kā indivīda atbilstību normai vērtē psihiatri?
– Kas ir sistēmai bīstams elements?
– Ko nozimē dzīvot citā realitātē? Kapēc tā notiek?
– Kas ir informatīvais filtrs un kas to formē?
– Kad vārdi pazaudē būtību?
– Kad parādas iespēja uztvert pasauli pēc būtības?
– Kā un no kā emocijas sargā prātu?
– Pēc kādiem kritērijiem izvēlamies dzīvē ar ko komunicēt? Kā izvēlēties skolotāju?
– Laika vērtības palielinājums un samazinājums;
– Ko nozīmē izaudzināt 16 bērnus?
– Laika vērtības un resursu korelācijas;
– Kas ir mīlestība dažādos līmeņos?
– Spēja uztvert un raidīt mīlestību;
– Degradācija un attīstība no mīlestības;
– Kad parādas spēja operēt ar mīlestību kā ar instrument?
– Dārgā un lētā mīlestība;
– Darbs ar mīlestības iepazīšanu savā apziņā;
– Cik tad svarīga mīlestība katram ir patiesībā?
– Kādēļ kādreiz rodas sajūta, ka trūkst mīlestības?
– Kādā gadījumā rodas ilūzija par to, ka mīlestiba ir dzīves mērķis?

 

5. nodarbība (4h33min)

– Kas ierobežo tēlaino domāšanu?
– Prāts kā apziņas stabilizators;
– Pasaules utveres konstrukcijas un lineārā attīstība;
– Mentālā un apziņas stabilitāte;
– Vieglās un izmantojamās emocijas un smagās emocijas;
– Ar ko atšķiras laimīgs un nelaimīgs cilvēks?
– Sabiedrības progrmmēšana;
– Kā apturēt nevēlamu sevis programmēšanu?
– Kā sistēma aktivizē  ieprogrammētos iedzīvotājus?
– Darbs ar stingrajām mentālajām konstrukcijām;
– Kādā valodā domājam?
– Kā formējam likteni?
– Kā un kapēc jāformulē mērķus, lai tos vieglāk sasniegt?
– Stingro mentālo konstrukciju izjaukšana;
– Darbs ar asociāciju loģiskajām saitēm;
– Kā darbojas vārdu maģija un kas ir vārdotāji?

 

6. nodarbība (5h49min)

– Kas traucē sasniegt mērķus?
– Kas ir laime un nelaime?
– Saiknes starp laimi, nelaimi un depresīju;
– Neapzinātie laimes un nelaimes stāvokļi.
– Kā būt laimīgam?
– Šablonētā domāšana, kā tas notiek?
– Prāta piesārņošana un prātā radītās ilūzijas;
– Kā vairojas cilvēka neprāts?
– Prāts kā apzināšanās sākuma instruments;
– Kad cilvēks pārstāj attīstīties un sāk novecot?
– Kā formējas situācijas, kad viss iet no rokas?
– Darbs ar savāam vēlmēm un laimes vai nelaimes stāvokļiem;
– Atslēga uz laimi.

7. nodarbība (3h55min)

– Šablonu formēšanās prātā un bloke, kas ierobežo tavu dzīvi un iespējas?
– Darbs ar šablonu un bloku izjaukšanu;
– Zemapziņas un apziņas loma šablonu un bloku formēšanā;
– Dzīve šabloniskā sabiedrībā;
– Ego audzināšana;
– Dvēseles un Ego apvienošanas rezultāti;
– Vara un attieksme pret to;
– Mīlestība un citi šabloni;
– Indivīda uzvedības modeļi;
– Šabloni kas traucē sievietei un šabloni kas traucē vīrietim realizēt sevi dzīvē;

 

8. nodarbība (4h49min)

– Atšķirība starp “virtuālu” un reālu attīstību – kapēc nav izmaiņas dzīvē?
– Kā panākt lai dzīves ceļš paliek apzinātāks?
– Kāda ir pasaules uztvere tkai caur prāta prizmu?
– Prāta struktūra un mehānisms;
– Aizliegumi mainīt pasaules ainu un darbs ar tiem;
– Kapēc cilvēks neiepazīst laiku savā dzīvē?
– Vēlreiz – kā izmainīt savu pasaules redzējumu?
– Kādos gadīumos jūsu dzīvē iejaucas jūsu būtība?
– Sieviete, vīrietis un citi šabloni;
– Kas ir ģimene?

9. nodarbība (4h9min)

– Kapēc nav jēgas nodarboties ar augstākiem apziņas līmeņiem, kamēr neesam sakārtojuši zemākos?
– Sociālie rāmji un lomas;
– Kā mazināt pretestību apkārtējā sabiedrībā?
– Mijiedarbība starp dažādu apziņas līmeņu indivīdiem;
– Vai rīcība un cilvēks ir viens un tas pats?
– Sociālais cilvēks nezi, kas viņam vajadzīgs – tāpēc tik viegli sistēma ar viņu manipulē.
– Cik svarīgi ir principi un būtība?
– Kā sadzīvo mīlestība un cieņa?
– Kur rdas patiesa spēja piedot?
– Vai cilvēka dzīve pēc principa nekaitēt otram liecina par attīstību?
– Kāpēc cilvēki vērtē viens otru?
– Priekš kam morāle, ētika, normas un reliģijas?
– Kapēc partner attiecību pieredze klājas virsū visām pārējām dzīves jomām?
– Jaunu iespēju iegūšanas prakse.

*Pēc Prāta kursa apgūšanas ir piekļuve:
– “5. praktiskajam Apziņas attīstības kursam “Sevis apzināšanās Cēloņu un Seku līmenī”
– “Naudas mācības” kursa 3. nodarbībai.
– “Dabas Pirmelementu (Stihiju)” kursiem
– “Visuma pārvaldības likumu” kursiem

Ir iespēja iegādāties video mācību kursu vai atsevišķas lekcijas rakstot Telegramm, Whatsapp 26597818, vai uz e-pastu: info@cilveki.com
Kursa maksa: 410 EUR

4. Sevis apzināšanās Prāta līmenī (41h)

bottom of page